Agalliasis

Wspólnota: Agalliasis

Kim jesteśmy: Jesteśmy katolicką wspólnotą przyparafialną, wyrosłą na bazie formacji Ruchu Światło-Życie. Nazwa naszej wspólnoty wywodzi się z języka greckiego i oznacza "rozraduj się". My traktujemy tę radość jako dar Ducha Świętego dlatego nazwę Agalliasis tłumaczymy jako "rozraduj się w Duchu Świętym".

Udostępnij

Czytaj więcej...

Hallelu jah

Wspólnota HallelujahWspólnota: Hallelu Jah

Kim jesteśmy: Jesteśmy katolicka wspólnotą przymierza, wyrosłą z duchowości franciszkańskiej, ukształtowaną przez formację Ruchu Światło-Życie i Odnowę w Duchu Św., Obecnie Wspólnota wzrasta czerpiąc z doświadczenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Wspólnot Przymierza (The Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships), której od 2009 roku jest członkiem.Wspólnota to miejsce wzrostu w miłości Boga i ludzi.

Udostępnij

Czytaj więcej...

Koinonia Jan Chrzciciel

Koinonia Jan Chrzciciel

Koinonia Jan Chrzciciel

Kim jesteśmy: Nazwa „Koinonia Jan Chrzciciel” wyraża istotę wspólnoty: mówi o tym, czym ona jest i co czyni. Koinonia jest więc wspólnotą przyjaciół, powołaną do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego. Przykładem jest Jan Chrzciciel, który dawał świadectwo i swoim życiem wskazywał na Jezusa.

Udostępnij

Czytaj więcej...

Mężczyźni Św. Józefa

Mężczyźni Św. JózefaWspólnota: Mężczyźni świętego Józefa

Kim jesteśmy: Jesteśmy grupą katolickich mężczyzn. Naszym pragnieniem jest podzielenie się z mężczyznami owocami doświadczeń Kościoła Katolickiego i odnowy charyzmatycznej. Jest to odpowiedź na słowa Jezusa z ewangelii Mateusza: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie". Pragniemy, by wszyscy mężczyźni nawiązali osobistą relację z Jezusem Chrystusem, a ich życie zostało wypełnione mocą Ducha Świętego.

Udostępnij

Czytaj więcej...

Wspólnota Droga

Wspólnota Droga

Wspólnota Droga

Kim jesteśmy: Jesteśmy grupą młodych ludzi (24+), którzy w żywy sposób pragną uczestniczyć w życiu Kościoła. Ponieważ pragniemy nie być jedynie statystami, niemymi świadkami wydarzeń rozgrywających się tuż obok nas, postanowiliśmy stworzyć wspólnotę adresowaną do absolwentów, osób pracujących i ludzi w wieku poakademickim, którzy tak jak i my mają żywe pragnienie rozwoju swojego życia duchowego, potrzebę wspólnoty ludzi wierzących oraz chęć służenia innym czynem i modlitwą. Więcej informacji: http://wspolnota-droga.pl/wspolnota/19,kim-jestesmy.html

Udostępnij

Czytaj więcej...

Centrum Jana Pawła II

Centrum JPIICentrum Kultury im. Jana Pawła II we Wrocławiu

Misja:
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” Jan Paweł II, 1983
Centrum Kultury im. Jana Pawła II we Wrocławiu powstało, by promować i twórczo rozwijać dziedzictwo Papieża Polaka. Celem Centrum jest rozwijanie i wspieranie kultury chrześcijańskiej oraz przygotowanie ludzi młodych do odważnego i odpowiedzialnego podejmowania życiowych wyzwań.

Udostępnij

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Civitas Christiana

Civitas Christiana

Stowarzyszenie Civitas Christiana

Kim jesteśmy: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest ogólnopolską organizacją przygotowującą katolików do odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym poprzez działalność formacyjną i społeczną opartą na wartościach chrześcijańskich i narodowych - w trosce o dobro wspólne.

Strona www: www.civitas.org.pl

Udostępnij